Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza a Jobsgarden Kft. mint szolgáltató tájékoztatását a jobsgarden.hu honlapon megvalósuló adatkezelésekkel kapcsolatban.

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Elérhetőségeink:              Jobsgarden Kft.

Cím:                                 1134 Budapest, Dévai utca 19. VIII/811

E-mail cím:                    office@jobsgarden.hu

A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, és az adatkezelés időtartama

1.1. Munkerő közvetítéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelési esetkör leírása, kezelt adatok köre

Egyik fő tevékenységi körünk a munkaerő közvetítés, amely két módon is megvalósulhat. Egyrészt Ön a jobsgarden.hu oldalon jelentkezhet meghirdetett álláshirdetésre, másrészt mi is felkereshetjük Önt Linkedin, vagy profilja, vagy 3. személy általi ajánlás alapján nyitott pozícióval.

Amennyiben Ön a honlapunkon jelentkezik egy álláshirdetésre, akkor nevét, email címét és a pozíció betöltéshez szükséges CV-jét kell megadni számunkra a honlapon keresztül. Ez esetben az adatkezelés elengedhetetlen a közvetítés teljesítéséhez.

Amennyiben mi keressük fel Önt, hozzájárulását követően szintén nevét, email címét és a pozíció betöltéshez szükséges CV-jét kell megadni számunkra, ha érdekli az álláslehetőség.

Adatait CRM szoftverünkben rögzítjük.

A közvetítés keretében első körben mi végzünk előszűrést és személyes interjút, ezt követően a sikeres pályázatok továbbításra kerülhetnek az állást meghirdető munkáltató számára. A személyes interjún az interjú időpontját rögzítjük az Ön nevével együtt, valamint értékelést készítünk arról és adunk át a megbízóinknak, hogy Ön mennyire alkalmas a meghirdetett pozícióra.

Amennyiben a munkáltató neve a honlapon nincs feltüntetve adott álláshirdetéshez, a munkáltató személyéről a személyes elbeszélgetést követően tájékoztatjuk, hogy tisztában legyen azzal, hogy hova kerülnek át jelentkezési adatai.

Amennyiben Ön adatbázisunkban már szereplő jelentkező, és mi keressük meg a jelentkezés lehetőségével, megkeresésünkben fogjuk tájékoztatni, hogy kihez továbbítanánk adatait, amennyiben Önt az álláshirdetés érdekli.

Amennyiben a közvetített pozícióban feltétel idegen nyelv ismerete, egyes nyelvek tesztelését megbízott partnerünk végzi, akinek az Ön elérhetőségei adatait (név, email cím, telefonszám), a tesztelés lefolytatása végett továbbítjuk.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntesen megadott hozzájárulása.

 

Adatkezelés időtartama

Adatait az alábbi elvek szerint tároljuk el:

-          az aktuális jelentkezők adatait, ha az adatok további tároláshoz nem járultak hozzá, az álláshirdetés lezártát követően, -ami 6 hónapot jelent- töröljük.

-          amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben is megkereshessük álláshirdetésekkel, akkor adatait főszabályként 3 évig kezeljük, kivéve, ha Ön ezt megelőzően jelzi felénk, hogy kéri adatai törlését. 1 év után küldünk Önnek emlékeztetőt, hogy az adataiban beállt változásokról értesítsen minket, hogy a leginkább megfelelő állásokkal tudjuk megkeresni.

Adatainak törlését az office@jobsgarden.hu e-mail címen tudja kérni. A törlés elvégzéséről visszaigazolást küldünk mihamarabb, de legkésőbb 30 munkanapon belül.

 

 1.2. Kapcsolatfelvételi menüpont

Adatkezelési esetkör leírása

A jobsgarden.hu oldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül léphet velünk kapcsolatba. Az űrlapon nevét, email címét és üzenetét kell megadnia.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntesen megadott hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a kapcsolatfelvételt követően 30 nap elteltével töröljük, kivéve, ha Önnel valamilyen szerződéses kapcsolatba kerülünk vagy a munkaerő-közvetítéses folyamatba bekerül. Utóbbi esetekben az adatkezelésről tájékoztatjuk.

 

 1.3.  Eseményre történő regisztráció, eseményen való részvétel

Adatkezelési esetkör leírása

A Jobsgarden által szervezett egyes eseményeken (pl. workshopok) csak előzetes regisztráció esetén lehet részt venni.

 

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön önkéntesen megadott hozzájárulása. Célja az érintettek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, eseményre vonatkozó információk közlése, kapcsolattartás.

 

Kezelt adatok köre: időpont, név, e-mail cím, telefonszám. Az érintett a regisztrációval és az eseményen való részvétellel hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az Adatkezelő az esemény során róla kép-és hangfelvételeket készítsen, azokat tetszőleges eszközzel rögzítse, azokat területi korlátozás

nélkül, határozatlan ideig, tetszőleges módon szabadon – akár saját maga, akár közreműködő útján – a Képzésre vonatkozó marketing-anyagok elkészítése, reklámozása, közzététele és terjesztése céljából felhasználja.

 

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a rendezvény megrendezésétől számított 1 év múlva töröljük.

2.       Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

-          Tárhelyszolgáltató: E-distribution Kft. 

-          Salesforce/Target Recruit a CRM rendszer üzemeltetője 

-          Levelezőrendszer: Microsoft Office 365

IT üzemeltető: Qualysoft Zrt.

Az adatait harmadik személynek a közvetítési tevékenységnél írtak szerint továbbítjuk.

3.      Cookie adatkezelés

A honlapunk testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében honlapunk Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és teljes körű használatát.

4.      Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

-          személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

-          helyesbítéshez való jog

-          adatkezelés korlátozása,

-          törléshez való jog,

-          hordozhatósághoz való jog,

-          tiltakozáshoz való jog,

-          hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről).

Valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat a bevezetőben jelölt email címre lehet beküldeni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

 A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy amennyiben egy közvetítés van folyamatban, akkor az adattörlést jeleznünk kell partnerünk felé is, ami a közvetítést sikertelenné teszi.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

-          a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

-          a következő információkról tájékoztassuk:

o   az adatkezelés céljai;

o   az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

o   információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

o   a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

o   az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

o   a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

o   ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

o   az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

 Helyesbítéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-          Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;

-          az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

-          már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

-          Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

 

Törléshez - elfeledtetéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

-          a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

-          Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-          Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

-          a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

-          a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észzerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

-          a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

-          a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

-          jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt. 

5.       Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

 6.       Egyéb rendelkezések

Fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

-          a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;

-          azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

-          hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

-          a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

-          arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

-          az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.