Claim menedzser/Projektmenedzser (PE-10396)

2021-06-09-Budapest-Értékesítés/Marketing
Pozíció részletezése / Position overview
Feladatok:
Szerződéses keretrendszerrel kapcsolatban:

– Munkavállaló feladata a Projektre vonatkozó szerződések műszaki tartalmának, valamint azokban a Munkáltató jogainak és kötelezettségeinek alapos ismerete; az azokban foglaltak megvalósulásának folyamatos monitorozása, betartása és betartatása

– Javaslat, illetve állásfoglalás készítése a Munkáltató Szerződéses jogviszonyainak kérdéseiben, különös tekintettel a Projekt megvalósítására, e körben javaslat, illetve állásfoglalás készítése és előterjesztése felettese részére; pótmunkák, Változtatások és Követelések (claimek) szerződéses alátámasztása, megalapozása; claimek nyilvántartása, kidolgozása, Megrendelő részére címzett akadályközlések elkészítése, javaslattétel a jogos többletköltségek körére, mértékére és a többletköltségek érvényesítésének elősegítése

– Megbízói kockázatok és lehetőségek elemzése, megelőzési célkitűzések és fejlesztések, claim stratégia kialakításának és végrehajtásának támogatása; kötbér-fenyegetettség esetén a Megbízó felróható magatartásának hiányát bizonyítandó tények felkutatása, elemzése és a befejezési határidő meghosszabbításának jogosságára, mértékére vonatkozó indoklás elkészítése;nem Megbízói mulasztásból eredő késedelem, felfüggesztés vagy gyorsítás következményeinek számszerűsítése; előre nem láthatóság vizsgálata, megalapozása

– A Megrendelő és a Vállalkozó között a Projekt megvalósítására hatályban lévő Szerződéses Megállapodással, Vállalkozási Szerződéses Feltételekkel kapcsolatos egyeztetéseken Megbízó támogatása, közreműködés a beadványok elkészítésében

– A Projekt megvalósítása során felmerülő, projektmenedzsment szakismeretet igénylő minden egyéb olyan feladat ellátása, amellyel a Projektigazgató megbízza

Projekt adminisztrációjával kapcsolatban
– Szakértői támogatás a projektdokumentumok összeállításában
– Rendszeres és ad-hoc menedzsment riportok készítése
– Rendszeres és eseti projektmegbeszélésen, szükség esetén a munkacsoport értekezleten való részvétel

Projekt megvalósításával kapcsolatban
– Közreműködés a Projekt megvalósítási ütemtervének kialakításában és időszakos felülvizsgálatában
– Kapcsolattartás a Projektben közreműködő alvállalkozókkal, beszállítókkal és műszaki ellenőrökkel
– Közreműködés a kivitelezési feladatok összehangolásában és megszervezésében

Elvárások:

– középfokú végzettség
– 2-3 év projektmenedzser/projekt adminisztrációs tapasztalat, vagy pályázatírás területén szerzett tapasztalat (előny: EU támogatásos projekt háttér)
– Önálló, proaktív munkavégzés

KAPCSOLAT

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B

E-mail cím: office@jobsgarden.hu

Mobil: +36 70 320 9392, +36 30 445 0677

COPYRIGHT 2017 © JOBSGARDEN