Kedves Ügyfeleink!

Az itt (honlapunkon) közzétett Adatvédelmi Szabályzat az irányadó a Jobsgarden Kft-nél rögzített összes Személyes Adat tárolása és feldolgozására vonatkozóan.

Amennyiben az adatvédelmi szabályzatunkkal nem ért egyet, javasoljuk, hogy adatait ne küldje el sem elektronikusan (E-mail, Webes regisztráció), sem pedig személyesen ne adja át.

A Jobsgarden Kft. a hozzá eljuttatott adatokat tisztességesen és a törvénynek megfelelően kezeli és tárolja.

1. Cégünk tevékenysége

A Jobsgarden Kft. különböző HR szolgáltatásokat nyújt mind munkáltatók, mind munkavállalók részére. Elsősorban a munkaerő-közvetítés, kölcsönzés, toborzás kiszervezés, karrier tanácsadás, coaching, tanácsadás, vezető kiválasztás, szervezés, egyéb tanácsadás. A Személyes Adatokat a fent említett szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban kezeli.
Az adatok kezelésében elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.

2. Az adatkezelés célja:

A. Munkaerő közvetítésnél:

A Személyes Adatait a munkaerő-felvételi folyamat megkönnyítése érdekében, az Ön hozzájárulásával gyűjtjük. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az ilyen adatok tartalmazzák az Ön által az önéletrajzának a keretei között megadott információkat (melyek körébe tartozik például a név, cím, születési idő, hely és képzettség, korábbi munkadadók). Ön hozzájárul, hogy az Ön által megadott információkat felhasználjuk annak érdekében, hogy az Ön előnyére is, jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételeivel összhangban megkönnyítsük a munkaerő-felvételi folyamatot.
Az Ön Személyes Adataihoz hozzáférést kizárólag saját munkavállalóinknak és bármely reménybeli munkáltató, ügyfél számára a fentiekben leírt célból biztosítunk.

Ügyfeleink működhetnek a határainkon kívül például az Európai Unióban, illetve adott esetben, az Ön által meghatározott kívánalmaknak megfelelően, az Európai Unión kívül is. Ez esetben előfordulhat, hogy az Ön Személyes Adatai olyan országba kerülnek továbbításra, ahol nem biztosított az Európai Unió által megkívánt szinten a Személyes Adatok védelméhez való jog. Amennyiben ilyen módon Személyes Adatait az Európai Unión kívüli félnek adjuk át, megfelelő lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy az Adatvédelmi Szabályzatban felvázolt személyes jogai továbbra is védelmet élvezzenek.

B. Kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó szabályok

Cégünkkel mint munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó gazdasági társasággal, kölcsönzésre irányuló munkaviszonyban álló munkavállalók adatainak kezelésére a munka törvénykönyve, valamint a munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályok megfelelően irányadók. A kölcsönvevőnél adatkezeléséért cégünk nem felel.
Akkor is átadjuk a Személyes Adatait, ha jóhiszemű meggyőződésünk, hogy annak átadását a törvény írja elő, valamint bűnügy felderítése kapcsán, adók vagy vámok beszedése céljából, bármely vonatkozó törvénynek, illetékes bírósága végzésének való megfelelés okán, valamint peres eljárással összefüggésben.

Törvény írja elő számunkra, hogy Személyes Adatait csak addig őrizzük meg, amíg az a törvényi és szerződéses kötelezettségeinknek való megfelelés, illetve jogszerű érdekeink megvalósítása érdekében szükséges. A Személyes Adatai kezelésére ennek megfelelően az adatkezelés céljának megfelelő ideig kerül sor. Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a Személyes Adatok karbantartását és aktualizálását. Mindazonáltal Ön tájékoztatni köteles bennünket a Személyes Adatok bármely és minden változása esetén annak biztosítására, hogy a Személyes Adatok naprakészek legyenek; ez esetben Személyes Adatok megfelelőképpen aktualizáljuk vagy töröljük. Ha meg kívánja tekinteni, hogy milyen Személyes Adatokkal rendelkezünk Önről vagy szeretné Személyes Adatait aktualizálni, kiegészíteni vagy eltávolítani az adatbázisból, kérjük, azt e-mailen jelezze az Önnel kapcsolatban lévő kollégánknak vagy az office@jobsgarden.hu címen.

Adatfrissítés céljából időszakonként kapcsolatba lépünk Önnel, hogy megtudjuk, fenn kívánja-e tartani Személyes Adatait az adatbázisunkban. Ha a honlapra való bejelentkezés aláírásával nem jelzi, hogy adatait fenn kívánja tartani, akkor adatait archiváljuk.
A Személyes Adatokat a Salesforce nevű cég biztonsági szerverein tárolódnak (One Market Street, Suite 300 San Francisco, CA 94105). A Salesforce.com rendelkezik a “TRUSTe EU Safe Harbor Seal”-lel és követi az EU “Safe Harbor” keretmegállapodását. Az Internet jellegére való tekintettel nem garantálhatjuk, vagy szavatolhatjuk az Interneten számunkra átadott információk biztonságát. Az Interneten nincs olyan adatátvitel, melynek 100%-os biztonsága garantálható lenne. Mindazonáltal minden ésszerű intézkedést (ideértve a megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket is) megteszünk Személyes Adatainak védelmére.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy harmadik feleknek információkat adjunk át (ideértve az Ön Személyes Adatait is) vállalatunk értékesítése, más vállalattal való összeolvadása, felszámolása, csődtömeggondnok kirendelése, illetve a vállalat összes vagy lényegében minden eszközének az átruházása esetén, azzal a további feltétellel, hogy a harmadik félnek vállalnia kell jelen Adatvédelmi Szabályzat betartását. Továbbá a harmadik fél a Személyes Adatokat csak arra a célra használhatja fel, amely célra Ön azt számunkra biztosította. Bármely átadás esetében értesítjük Önt és így lehetősége van a saját Személyes Adatainak átadását kizárni.

Információkat gyűjtünk, piackutatási céllal arról, hogy az álláskeresők és a látogatók hogyan használják ezt a honlapot, hogy így is javítsuk szolgáltatásaink minőségét. Az így szerzett információkat felhasználásakor az egyes magánszemélyek nem azonosíthatók. Az ilyen összesített adatokat megoszthatjuk kiválasztott harmadik felekkel, hogy a nevezett célok elérésében azok is segítsenek.

Az adatkezelési szabályok megsértése esetén Ön jogosult a Jobsgarden Kft-nél tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, az adatvédelmi biztos (1051 Budapest, Nádor u. 22.) vizsgálatát kérheti, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat.
Nem küldünk Önnek kéretlenül kereskedelmi közléseket (pl hírlevél) és nem lépünk Önnel kapcsolatba direktmarketing célból, csak ha azt jelzi, hogy az ilyen közléseket szívesen veszi. A másik oldalról viszont kapcsolatba lépünk Önnel, ha a kötelezettségeink megfelelő teljesítése azt megkívánja.

3. Az Ön jogai

Önnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Jobsgarden Kft-től kérje. Az Ön joga, hogy adatainak törlését a 15. pontban meghatározottak szerint kérje. Ön tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, a tájékoztatást cégünk 30 napon belül, közérthető formában adja meg. Az érintett kérheti a tájékoztatás írásba foglalását.

4. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) hatálya a Jobsgarden adatkezelésére terjed ki.
A Szabályzat módosításának jogát cégünk fenntartja. Kérésre tájékoztatja az érintetteket a korábbi módosításokról. A módosított szabályzatot közzétesszük, mely csak a közzétételt követően hatályosak.

KAPCSOLAT

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B

E-mail cím: office@jobsgarden.hu

Telefonszám: +36-1-439-2940

Fax: +36-1-439-29-63

Viber / Whatsapp elérés: 06-70-684-00-30

COPYRIGHT 2017 © JOBSGARDEN